กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8806
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเบื้องต้นของแผ่นรองรองเท้าชนิดใหม่แบบป้อนกลับสำหรับฝึกเดินในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A novel feedback insole for walking training in hemiplegic patients : A preliminary study
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิภาวรรณ ลีลาสำราญ
ฐานิตา สังหาร
Faculty of Medicine (Institute of Biomedical Engineering)
คณะแพทยศาสตร์ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
คำสำคัญ: อัมพาตครึ่งซีก ผู้ป่วย การฟื้นฟูสมรรถภาพ;รองเท้า การออกแบบและการสร้าง
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8806
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:371 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
361321.pdf9.79 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons