กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8737
ชื่อเรื่อง: Bond strengths of fiber posts to root canal dentin using various resin-based luting agents
ชื่อเรื่องอื่นๆ: ค่ากำลังแรงยึดของเดือยฟันเสริมเส้นใยในคลองรากฟันโดยยึดด้วยสารยึดติดเรซินชนิดต่างๆ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Juthatip Smithmaitrie
Wiyada Thongbai-on
Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion)
คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
คำสำคัญ: Endodontics;Root canal therapy
วันที่เผยแพร่: 2010
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.Sc., Oral Health Science)--Prince of Songkla University, 2010
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8737
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:660 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
345965.pdf5.82 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น