กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8612
ชื่อเรื่อง: การเตรียมและสมบัติของพอลิเมอร์ - ดินเหนียวนาโนคอมโพสิทที่เตรียมจากน้ำมันถั่วเหลือง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Preparation and properties of polymer-clay nanocomposites derived from soybean oil
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วราภรณ์ ตันรัตนกุล
วัชนิดา ชินผา
พิมพ์ชนก ไสไทย
Faculty of Science (Materials Science and Technology)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
คำสำคัญ: น้ำมันถั่วเหลือง การสังเคราะห์;โพลิเมอร์ชีวภาพ;ดินเหนียว
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8612
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:342 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
321818.pdf23.34 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons