กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8480
ชื่อเรื่อง: Moral behaviors of nurse supervisors : Expectation and perception of nurses in a tertiary hospital, Bangladesh
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Aranya Chaowalit
Babita Akter
Faculty of Nursing (Public Health Nursing)
คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
คำสำคัญ: Nursing ethics;Hospital care Moral and ethical aspects;Nurses Job stress;Nurses Attitudes
วันที่เผยแพร่: 2010
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.N.S., Nursing Science)--Prince of Songkla University, 2010
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8480
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:610 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
340666.pdf348.28 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons