สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
Synthesis ... 70

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024 พฤษภาคม 2024 มิถุนายน 2024 กรกฎาคม 2024
Synthesis ... 1 1 3 6 3 8 2

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
321028.pdf 122

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3
รัสเซีย 1

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู