กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8068
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยเรื่องเศรษฐกิจ-สังคม และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในสวนยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อ.สะเดา จ.สงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: เศรษฐกิจ-สังคม และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในสวนยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อ.สะเดา จ.สงขลา : รายงานการวิจัยเรื่อง
The impact of socio-economic, working culture in Para-rubber plantation on environment, health status and quality of life of Para-rubber smallholders. Amphoe Sadao, Changwat Songkhla
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริจิต ทุ่งหว้า
บัญชา สมบูรณ์สุข
พิษณุ ดำรัตนา
Faculty of Natural Resources (Agricultural Development)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
คำสำคัญ: ชาวสวนยาง สะเดา (สงขลา);การทำสวน สะเดา (สงขลา)
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8068
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:520 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
350120.pdf18.5 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons