สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาเจฟิทินิบ ... 153

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024 พฤษภาคม 2024 มิถุนายน 2024
การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาเจฟิทินิบ ... 8 8 4 4 7 3 5

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
348043.pdf 558

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 9

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู