กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7860
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสมบัติแม่เหล็กของหินและการทำกรรมวิธีข้อมูลความเข้มสนามแม่เหล็กทางอากาศ บริเวณเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Study of magnetic properties of rocks and data processing of aeromagnetic field intensity in area of Khao Phra Ngam, Lop Buri Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไตรภพ ผ่องสุวรรณ
ภาณุพงษ์ ลิ่มอุสันโน
Faculty of Science (Physics)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คำสำคัญ: หิน สมบัติทางแม่เหล็ก ลพบุรี
วันที่เผยแพร่: 2554
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ธรณีฟิสิกส์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7860
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:332 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
351141.pdf22.11 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น