สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาระบบการแจ้งข่าวสารผู้ปกครอง ... 43

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาระบบการแจ้งข่าวสารผู้ปกครอง ... 0 2 5 3 0 2 6

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
339993.pdf 27

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
จีน 1

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู