กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7343
ชื่อเรื่อง: รายงานผลการวิจัยโครงการศึกษาความชุกของ specific ilE ต่อโปรตีนที่สกัดได้จากน้ำยางพาราในเลือดของคนงานโรงงานถุงมือ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: โครงการศึกษาความชุกของ specific ilE ต่อโปรตีนที่สกัดได้จากน้ำยางพาราในเลือดของคนงานโรงงานถุงมือ : รายงานผลการวิจัย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Pasuree Sangsupawanich
Duangrachanee Koonrangsesomboon
ภาสุรี แสงศุภวานิช
ดวงรัชนี คูณรังษีสมบูรณ์
Faculty of Medicine (Pediatrics)
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คำสำคัญ: Latexallergy
วันที่เผยแพร่: 2004
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7343
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:361 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
338497.pdf58.97 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons