กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7319
ชื่อเรื่อง: Research report proportion of deproteinized bovine bone and autogenous bone affects bone formation in the treatment of calvarial defects in rabbits
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Proportion of deproteinized bovine bone and autogenous bone affects bone formation in the treatment of calvarial defects in rabbits : research report
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Prisana Pripatnanont
Faculty of Dentistry (Surgery)
คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
คำสำคัญ: Maxilla Surgery Case studies;Bone grafting Case studies
วันที่เผยแพร่: 2006
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7319
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:680 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
322158.pdf27.42 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons