สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
สำนึกทางสังคมในนวนิยายไทยช่วงปี ... 118

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

เมษายน 2022 พฤษภาคม 2022 มิถุนายน 2022 กรกฎาคม 2022 สิงหาคม 2022 กันยายน 2022 ตุลาคม 2022
สำนึกทางสังคมในนวนิยายไทยช่วงปี ... 4 7 31 3 1 2 0

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
Chapter3.pdf 771
Chapter2.pdf 538
Chapter5.pdf 514
Reference.pdf 270
Chapter4.pdf 48
Vitae.pdf 38
Abstract.pdf 29
Chapter1.pdf 28
Contents.pdf 26
license.html 23

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู