สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
กลวิธีการจูงใจในสื่อแผ่นพับของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 80

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
กลวิธีการจูงใจในสื่อแผ่นพับของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 0 4 6 1 1 1 2

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
Chapter4.pdf 131
Chapter2.pdf 29
license.html 27
References.pdf 25
Chapter3.pdf 25
Abstract.pdf 20
Contents.pdf 17
Vitae.pdf 16
Chapter5.pdf 15
Acknowledgments.pdf 15

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู