สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
อารมณ์ขันในความเรียงเชิงสร้างสรรค์ของศศิวิมล 75

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

เมษายน 2022 พฤษภาคม 2022 มิถุนายน 2022 กรกฎาคม 2022 สิงหาคม 2022 กันยายน 2022 ตุลาคม 2022
อารมณ์ขันในความเรียงเชิงสร้างสรรค์ของศศิวิมล 3 7 26 2 2 3 0

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
Chapter4.pdf 341
Chapter1.pdf 314
Chapter5.pdf 176
Chapter3.pdf 72
References.pdf 36
Chapter2.pdf 26
Vitae.pdf 23
Abstract.pdf 21
license.html 18
Cover.pdf 18

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู