กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5823
ชื่อเรื่อง: High-Order continuous-time filters employing current-feedback transconductor-capacitor structure in CMOS technology for wireless communications
ชื่อเรื่องอื่นๆ: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวงจรกรองแบบเวลาต่อเนื่องสำหรับระบบสื่อสารแบบไร้สายโดยใช้รูปแบบของทรานคอนดัคเตอร์ (แบบป้อนกลับกระแส)- ตัวเก็บประจุ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Phanumas Khumsat
Apisak Worapishet
Faculty of Engineering Electrical Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คำสำคัญ: Electric filters Design;Wireless communication systems
วันที่เผยแพร่: 2007
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5823
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:210 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
312944.pdf4.96 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons