กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5798
ชื่อเรื่อง: ค่าผิดปกติทางธรณีฟิสิกส์ของแหล่งน้ำพุร้อนเขาชัยสนในจังหวัดพัทลุง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Geophysical anomalies of khao chaison hotspring in Phatthalung province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรวุฒิ โลหะวิจารณ์
สุกฤษฏิ์ จรจะนะ
Faculty of Science (Physics)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คำสำคัญ: น้ำพุร้อน เขาชัยสน (พัทลุง);ค่าผิดปกติ (สถิติ);ธรณีฟิสิกส์ ขาชัยสน (พัทลุง)
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ธรณีฟิสิกส์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5798
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:332 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
306868.pdf23.18 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons