Browsing by Author Faculty of Humanities and Social Sciences (Geography)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2561รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบจากโครงสร้างวิศวกรรมชายฝั่ง : กรณีศึกษาบริเวณปากร่องน้ำทะเลสาบสงขลาจังหวัดสงขลาเอกรักษ์ ใฝ่บุญ; วุฒิพงษ์ แสงมณี; เพ็ญประไพ ภู่ทอง; อดุลย์ เบ็ญนุ้ย; Faculty of Humanities and Social Sciences (Geography); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์
2552แผนกลยุทธ์ในการจัดการระบบพื้นที่สีเขียวของชุมชน โดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และปัตตานีสิริมา ณ สงขลา; สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์; สมลักษณ์ บุญณรงค์; มณฑาทิพย์ โสมมีชัย; จำรูญ ศรีชัยชนะ; ราชันย์ พัฒนศักดิ์; Faculty of Humanities and Social Sciences (Geography); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์