Browsing by Author อุดม ทองอุดมพร

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ปัจจัยทำนายผลการรักษาด้านความสวยงามในผู้ป่วยที่มีโครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้าประเภทที่ 3 ที่หมดการเจริญเติบโตด้วยการจัดฟันอำพรางความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกอุดม ทองอุดมพร; อรวีย์ เห็นพร้อม; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2555ผลของการใช้แรงขนาดเบาผ่านเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นบางส่วนในผู้ป่วยที่มีโครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้าประเภทที่ 3 ที่หมดการเจริญเติบโตแล้วอุดม ทองอุดมพร; ศิริพร พนิตจิตบุญ; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2560ผลของคอมพอเมอร์แบบติดแน่นในการป้องกันการดันขึ้นและทิปปิ้งของฟันกรามจากการใช้ยูทิลิตี้ อาร์ชอุดม ทองอุดมพร; ธัญญา บำรุงศักดิ์; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์