Browsing by Author สุชาติ จันทรมณีย์

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การพัฒนาเครื่องอินฟิวเทรชันกำลังเหวี่ยงความดันสูงเพื่อใช้ผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเจษฎา วรรณสินธุ์; ธวัชชัย ปลูกผล; นภิสพร มีมงคล; สุชาติ จันทรมณีย์; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2549การศึกษาพฤติกรรมการคืบของโลหะอะลูมิเนียมผสมที่ใช้ทำแม่พิมพ์สำหรับฉีดพลาสติกสุชาติ จันทรมณีย์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมวัสดุ)
2551การออกแบบและสร้างเตาอุณหภูมิสูงแบบท่อธนากร เกียรติขวัญบุตร; สุชาติ จันทรมณีย์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
2554ออกแบบและสร้างเครื่องขัดชิ้นงานแบบจานคู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สุชาติ จันทรมณีย์; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา