Browsing by Author สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ความต้องการด้านการอบรมอาชีพระยะสั้นของเยาวชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้กัลพฤกษ์, พลศร; จารุพรรณ, มียิ้ม; สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
2550ความต้องการบริการวิชาการชุมชนด้านฝึกอบรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จารุพรรณ, มียิ้ม; เบญจนาฏ, ดวงจิโน; สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
2551จุลินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมต่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำและปริมาณการใช้สำหรับพืชไมตรี แก้วทับทิม; สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
2556ระดับความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พิรญาณ์, รัตน์น่วม; สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง