Browsing by Author วิชัย นภาพงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การพัฒนาชุดการสอนสำหรับเพื่อนช่วนสอนในการสอนเสริมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2วิชัย นภาพงศ์; วรียา สุริยันยงค์; คณะศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
2546การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องประเภทรายการวิทยุ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิชัย นภาพงศ์; จารุวรรณ จุลพูน; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2546ผลของการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วิชัย นภาพงศ์; วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา