Browsing by Author วรวิทย์ บารู

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2548ทิศทางและแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลที่เป็นไปได้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประณีต ส่งวัฒนา; วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; วรวิทย์ บารู; อุมาพร ปุญญโสพรรณ; นิมัสตูรา แว; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2551มลายูปาตานี : ชาติพันธุ์ อัตลักษณ์และการเปลี่ยนแปลงวรวิทย์ บารู; นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน; แวมายิ ปารามัล; ซาวารี ปะดาอามีน; ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์; อรชา รักดี; สุไรนี สายนุ้ย; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์; คณะรัฐศาสตร์