Browsing by Author รสสุคนธ์ แสงมณี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2544 ของคณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปราโมทย์ ทองสุข; พอเพ็ญ ไกรนรา; ฐิติมา ฐิติรุ่งเรือง; ศรีกัลยา ภิญโญสโมสร; อัจริยา วัชราวิวัฒน์; พนัสยา วรรณวิไล; อารยา วชิรพันธ์; รสสุคนธ์ แสงมณี; วารีภรณ์ ทรงศักดิ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2537การเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุและแบบแผนชีวิตของผู้สูงอายุนุกูล ตะบูนพงศ์; รสสุคนธ์ แสงมณี; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์