Browsing by Author มะรอนิง สาแลมิง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม : กรณีศึกษาตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีมะรอนิง สาแลมิง; สุไรยา วานิ; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2552ศึกษาวิเคราะห์ หนังสือมุนยะฮฺอัลมุศอลลีย์ ของชัยคฺดาวูด บิน อับดุลลอฮฺ อัลฟะฎอนีย์มะรอนิง สาแลมิง; แวอาลี โตะตาตู; อิสลามศึกษา
2551สภาพ ปัญหา และความต้องการในการจัดการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มะรอนิง สาแลมิง; มูหามัดรูยานี บากา; นิเลาะ แวอุเซ็ง; วิทยาลัยอิสลามศึกษา
2552หลักเกณฑ์ข้อบัญญัติการกีฬาในอิสลามมะรอนิง สาแลมิง; สุกรี สาแลง; อิสลามศึกษา