Browsing by Author มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2535การย้อมสีเพื่อตรวจตัวเป็นตัวตายของอสุจิแพะโดยใช้สีทริพแพนบลูมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน
2557-08-13นักวิชาการ ม.อ. ห่วงสภาพป่าพรุควนเคร็งเสื่อม น้ำไหลเข้าน้อย - เกิดไฟไหม้ ทำลายระบบนิเวศน์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2557นักเศรษฐศาสตร์ ม.อ. เสนอกลไกควบคุมการปล่อยมลพิษเพิ่มมูลค่าการประมงใน ทะเลสาบสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2549ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปอดของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; นิยา สออารีย์;
2549โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสตูลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; กัลยา นิติเรืองจรัส; วันชัย ธรรมสัจจการ; บรรเจิด พฤฒิกิตติ; อุไรรัตน์ พรหมหนู; ถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์