Browsing by Author นัฏฐา แก้วนพรัตน์

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2535การประเมินสารละลายเมทิลเซลลูโลสและสารละลายคาร์โบปอล เพื่อเป็นน้ำกระสายยาที่หนืดสำหรับยาหยอดตาคีโตคอนาโซลอรุณศรี สุนทรพิธ; สุปรีดี สังฆรักษ์; นัฏฐา แก้วนพรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2563การพัฒนาตำรับและประเมินยาเตรียมรูปแบบกึ่งแข็งของสารสกัดมาตรฐานที่มีสารบราซิลินในปริมาณสูงวันทนา เหรียญมงคล; ภาคภูมิ พาณิชยูปการนนท์; นัฏฐา แก้วนพรัตน์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2538การศึกษาความคงตัวของสารละลายโพวิโดนไอโอดีนนัฏฐา แก้วนพรัตน์; อรุณศรี สุนทรพิธ; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2539การศึกษาสารสกัดคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกด้านในของจำปาดะเพื่อเป็นสารแขวนตะกอนในตำรับยาแขวนตะกอนอรุณศรี สุนทรพิธ; อรุณพร อิฐรัตน์; นัฏฐา แก้วนพรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม