Browsing by Author ซาฝีอี, อาดำ

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การบริหารจัดการครอบครัวมุสลิมที่มีภรรยาหลายคนในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีซาฝีอี, อาดำ; รูดียะห์, หะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2557การปฏิรูปการปกครองและการสร้างสันติภาพของเคาะลีฟะฮฺอับดุลมาลิก บิน มัรฺวาน แห่งราชวงศ์อุมัยยะฮฺซาฝีอี, อาดำ; ฮามีดะห์ฮาสัน, โต๊ะมะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2556ความมหัศจรรย์ของอัลกุรอาน กรณีศึกษาอัลกุรอานว่าด้วยการปฏิสนธิและพัฒนาการของทารกในครรภ์ซาฝีอี, อาดำ; อับดุลอาซิซ, ซีเดะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2557บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซาฝีอี, อาดำ; ยูโซ๊ะ, บุงา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2558บทบาทของอิหม่ามในการพัฒนาสัปบุรุษประจำมัสยิดด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซาฝีอี, อาดำ; อภินันท์, มะเซ็ง; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2557วิธีการดะอฺวะฮฺของมูลนิธิสันติชนแก่มุอัลลัฟซาฝีอี, อาดำ; ตอเหล็บ, โอรามหลง; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2557วิธีการดะอฺวะฮฺขององค์กรมุสลิมะฮฺในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และกรุงเทพมหานครซาฝีอี, อาดำ; อัลฮุดา, บินตีฮารุน; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2560ศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกร์เพื่อพัฒนาสังคม กรณีศึกษาคุฏบะฮฺวันศุกร์ซาฝีอี, อาดำ; มูหะมัด, คอยา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2558อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมุสลิมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสตูลซาฝีอี, อาดำ; ซัยนับ, มะสมัน; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)