Browsing by Author ชินวัชร์ สุรัสวดี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การประเมินสังคมพืชป่าชายเลนโดยใช้ THEOS : กรณีศึกษาพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองชินวัชร์ สุรัสวดี; ธีรสันต์ รัตนบำรุง; Faculty of Technology and Environment
2558การพัฒนาอัลกอริทึมประมาณค่าหยาดน้ำฟ้าสำหรับดาวเทียมค้างฟ้า GOESชินวัชร์ สุรัสวดี; อัจจิมา ธานีรัตน์; Faculty of Technology and Environment
2556การพัฒนาอัลกอริทึมประมาณค่าหยาดน้ำฟ้าสำหรับดาวเทียมค้างฟ้าอินฟราเรดชินวัชร์ สุรัสวดี; วีรนันท์ สงสม; Faculty of Technology and Environment
2556การพัฒนาและการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองพยากรณ์นํ้าท่า สำหรับลุ่มนํ้าคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา ประเทศไทยชินวัชร์ สุรัสวดี; สุดารัตน์ ภู่พงษ์; Faculty of Technology and Environment
2556การวิเคราะห์ปริมาณทรัพยากรน้ำผิวดินสำหรับการบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ตชินวัชร์ สุรัสวดี; สูฮัยลาร์ สมาแอ; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2554อัลกอริทึมสำหรับการจำแนกสภาพแนวปะการังโซนพื้นราบโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม THEOS : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยชินวัชร์ สุรัสวดี; ศศิธร สุขวิวัฒนพร; Faculty of Technology and Environment