Browsing by Author ชิดชนก เชิงเชาว์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะครุศาสตร์ ในสถาบันราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ชิดชนก เชิงเชาว์; บุญรักษา ถาวรภักดี; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2546การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับความเป็นเลิศทางวิชาการสาขาศึกษาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐชิดชนก เชิงเชาว์; วรานันท์ เรืองประดิษฐ์; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2545การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างปี พ.ศ.2533-2542ชิดชนก เชิงเชาว์; จารุพรรณ ทิพยศุภลักษณ์; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2551ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิค 4 MAT ต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชิดชนก เชิงเชาว์; กมล ทองประหวั่น; วิทยาศาสตร์ศึกษา