Browsing by Author จุติมา บุญเลี้ยง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีของคลาริโทรมัยซินเพื่อให้ได้อนุพันธ์ที่สามารถฟลูออเรสซ์ได้จุติมา บุญเลี้ยง; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2557ความคงสภาพของสไปโรโนแลกโตนในตำรับยาน้ำสำหรับรับประทานที่เตรียมจากยาเม็ดในน้ำกระสายยาที่มีและไม่มีไฮดรอกซีโพรพิล-เบตา-ไซไคลเดกซทรินจุติมา บุญเลี้ยง; จันทน์ผา ตันธนา; สุปรีดี สังฆรักษ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2552รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของไฮดรอกซีโพรพิล-เบตา-ไซโคลเดกซทรินต่อความคงตัวของยาซิซาไพรด์ในตำรับยาน้ำสำหรับรับประทานจุติมา บุญเลี้ยง; จันทร์ผา ตันธนา; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี