Browsing by Author จารึก สระอิส

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2548ความต้องการการรับบริการด้านการออกกำลังกายของผู้เรียน ในสถาบันสังกัดการอาชีวศึกษา ในจังหวัดปัตตานีประชา ฤาชุตกุล; จารึก สระอิส; พลศึกษา
2553ความพึงพอใจและปัญหาของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน : กรณีศึกษารายวิชา 281-440 การฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายอนุศักดิ์ ตั้งปณิธานวัฒน์; จารึก สระอิส; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2550เข้าใจความหลากหลายในวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมนันทนาการโครงการพหุวัฒนธรรมศึกษา; ธีระยุทธ รัชชะ; จารึก สระอิส; ถาวรินทร รักษ์บำรุง; สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้; Institute of Research and Development for Health of Southern, Thailand