Browsing by Author คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 109  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016A study of desiccant dehumidification for a radiantly cooled roomJuntakan Taweekun; Visit Akvanich; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2009Airflow and aerosol concentration in a ribbed smoked sheet rubber cooperative and improvement of ventilationPerapong Tekasakul; Lasman Parulian Purba; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2012Characteristics of particulate matters and associatted polycyclic aromatic hydrocarbon from emission of engines fueled by palm oil blendsPerapong Tekasakul; Gumpon Prateepchaikul; Surajit Tekasakul; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2011Design of two-stage continuous reactor for producing methyl ester from high free fatty acid mixed crude palm oilGumpon Prateepchaikul; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2018Experimental and Numerical Study for Convective Drying of Deformable Rubber SheetPerapong Tekasakul; Clement Kehinde Ajani; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2013Heat transfer enhancement on Jet impinged surface by decreasing effect of cross-flowChayut Nuntadusit; Makatar Wae-hayee; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2009Minimization of piezoelectric actuators and wave propagation behavior in ultrasonic piezoelectric motorsPruittikorn Smithmaitrie; Supasarote Muensit; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2012Reduction of power consumption in ultrasonic linear motor for linear translation by partially laminated actuatorsPruittikorn Smithmaitrie; Panumas Suybangdum; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2555การควบคุมตำแหน่งหัวอ่านฮาร์ดดิสก์แบบสองขั้นตอนด้วยตัวควบคุมแบบฟัซซีพีไอดีพฤทธิกร สมิตไมตรี; จุฑามาศ อุ๋ยสกุล; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2550การตากแห้งยางแผ่นดิบที่เหมาะสมต่อการรมควัน โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล; ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา; วัชรพงษ์ อินนุพัฒน์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2554การทดสอบเครื่องยนต์ดีเซลยานพาหนะที่ใช้น้ำมันดีเซลผสมน้ำมันปาล์มลดกัม-ลดกรดกำพล ประทีปชัยกูร; ทวีศักดิ์ ขัตติยวรรณ; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2542การทดสอบเตาเผาอิฐชนิดประหยัดพลังงานกำพล ประทีปชัยกูร; สุธีระ ประเสริฐสรรพ์; ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา; พุทธิพงศ์ แสนสบาย; ไพโรจน์ คีรีรัตน์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2562การประมาณแรงกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อในการทำกายภาพบำบัดกล้ามเนื้อแขนภาสกร เวสสะโกศล; ธนัท ธนอัศวพล; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2550การประยุกต์เครื่องมือยึดกะโหลกศีรษะแบบภายนอกมาใช้ยืดกระดูกขากรรไกรบนเศรษฐกร พงศ์พานิช; วิลาศ สัตยสัณห์สกุล; ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล; ชูเกียรติ คุปตานนท์; ภาณุ สุภัทราวิวัฒน์; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2559การประยุกต์ใช้ EgP450 ในการกำจัดสารพิษอมรรัตน์ พงศ์ดารา; ธเนศ ปานรัตน์; สุรีพร นวลแก้ว; กฤช สมนึก; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ; Faculty of Medical Technology; คณะเทคนิคการแพทย์; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; International College; วิทยาลัยนานาชาติ
2552การประยุกต์ใช้สารดูดความชื้นเพื่อลดความชื้นของอากาศก่อนเข้าสู่ระบบปรับอากาศของอาคารที่อยู่อาศัยจันทกานต์ ทวีกุล; วิสิทธิ์ เอกวานิช; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2550การประเมินศักยภาพของพลังงานลมเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทยจอมภพ แววศักดิ์; ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา; นพนันท์ นานคงแนบ; นิรันดร มาแทน; มารีนา มะหนิ; ยุทธนา ฎิระวณิชย์กุล; สุภวรรณ ฎิระวณิชย์กุล; มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2553การผลิตผงโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วโดยกระบวนการอัลตราโซนิคอะตอมไมเซซันศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร; ธวัชชัย ปลูกผล; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
2557การผลิตส่วนผสมดีเซลต้นทุนต่ำจากน้ำมันปาล์มดิบหีบรวมด้วยการทำปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันและการเลือกทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันจากส่วนไขธีระยุทธ หลีวิจิตร; กฤตพจน์ เทพษร; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2559การผลิตเมทิลเอสเทอร์และเอทิลเอสเทอร์แบบต่อเนื่องจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ด้วยท่อผสมแบบสถิติกำพล ประทีปชัยกูร; กิจภูมิ วิจิตรโสภา; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล