Browsing by Author วิรินธร, อักษรนิตย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีวิรินธร, อักษรนิตย์; สมพร, จันทา; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554การวิเคราะห์รูปแบบที่ควรจะเป็นของงานอาสาสมัครโครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้วิรินธร, อักษรนิตย์; มูฮัมมัดรุสดี, นาคอ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2550แนวคิดและการปฏิบัติ ประชาคมตำบล/หมู่บ้าน ของผู้นำชุมชนมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้วิรินธร, อักษรนิตย์; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา