Browsing by Author คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว

Showing results 38 to 57 of 118 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Simvastatin induces apoptosis and disruption of the actin cytoskeleton in human dental pulp cells and periodontal pulp cells and periodontal ligament fibroblastsSirinart Saewong; Kewalin Thammasitboon; Nutthamon Wattanaroonwong; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2012A Study of the movement of maxillary canine after retraction with light force in initial leveling phaseChidchanok Leethanakul; Surajit Somngam; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2010The Effectiveness of the Uprighting Spring to Support an Anchorage of Posterior Teeth during Canine RetractionChidchanok Leethanakul; Chatchalit Poolsak; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2017The Treatment Effects of Sliding Mechanic System During En-Masse Retraction in Adult Maxillary Dental Protrusion PatientsChairat Charoemratrote; Aweekhun Thanasansomboon; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2010Transverse maxillary discrepancy correction by a modified expansion appliance fixed with microimplant in clieft lip and palate patientsWipapun Ritthagol; Krisadi Phannarus; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2012The Treatment effect of light force partial fixed appliances in class III growing patientsUdom Thongudomporn; Sarayut Jearapongpakorn; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2014The treatment effects of maxillary molar distalization and extrusion system in class II growing patientsChairat Charoemratrote; Natthawee Phaoseree; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2008Treatment effectss after treated with PSU-Fixed functional appliance in class II malocclusion patientsChidchanok Leethanakul; Pimpalak Kawviriyakul; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2010The Use of Orthodontic Micro-Implant as Anchorage for Rapid Sutural Expansion in RabbitWipapun Ritthagol; Eakachai Klytong; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2555การคัดเลือกสายพันธุ์ Lactobacillus ในช่องปากเพื่อใช้เป็นโพรไบโอติกในช่องปากรวี เถียรไพศาล; สุพัชรินทร์ พิวัฒน์; พีระพัฒ หวานนุ่น; อักษรทอง ชูรักษ์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว; Faculty of Dentistry (Preventive Dentistry); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน
2013การตรวจสอบการชักนำการสะสมแร่ธาตุของเซลล์ รวมทั้งการปลดปล่อยอลูมิเนียมและฟลูออไรด์ไอออนจากเรซินกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ประยุกต์ใหม่Ureporn Kedjarune-Leggat; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2558การตรวจสอบการได้รับโปรตีนลูกผสม TCTP และการแสดงออกของยีน TCTP ในเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน เมื่อได้รับภยันตรายนางอุรีพร เล็กกัต; นางสาวศิษฎา ตันนุกิจ; นางสาววิไลวรรณ โชติเกียรติ; นางสุปรียา วาณิชย์ปกรณ์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2557การต้านเชื้อจุลชีพและการต้านการสร้างไบโอฟิล์มของสารสกัดอาร์โทคาร์ปัส ลาคูชา ต่อเชื้อโรคในช่องปากรวี เถียรไพศาล; สุกัลยา เสนาพงศ์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2537การทดลองเลี้ยงเนื้อเยื่อตัวอ่อนของฟันหนูจรัลพัฒน์ เขจรบุตร; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2560การทำนายการเปลี่ยนแปลงของริมฝึปากภายหลังการถอยฟันหน้าในผู้ใหญ่ที่มีการสบฟันผิดปรกติประเภทที่ 2 ดิวิชั่น 1สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล; จุฑารัตน์ จงไพโรจน์โฆษิต; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2553การพัฒนาดัชนีเพื่อคัดกรองความจำเป็นในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในชุมชนสุปาณี สุนทรโลหะนะกุล; สุดารัตน์ ถือพุทธ; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2562การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุติดบ้านหรือติดเตียงในชุมชนบ้านดอนแสลบ จังหวัดกาญจนบุรีจันทร์พิมพ์ หินเทาว์; ชิสา ตัณฑะกูล; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2555การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมทันตสุขภาพหญิงมีครรภ์แบบบูรณาการจันทร์พิมพ์ หินเทาว์; อารีรัตน์ จันทร์หนู; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2556การพัฒนาสารสกัดจากอาโทร์คาปัส ลาคูชา เพื่อใช้กำจัดเชื้อในคลองรากฟันรวี เถียรไพศาล; พัทรนันท์ เรืองเกียรติกุล; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2562การพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน บริบทพื้นที่เกาะหมากน้อย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการสุกัญญา เธียรวิวัฒน์; ชนะจิต ผลเจริญ; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว