Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-13 of 13 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การใช้เครื่องในปลาทูน่าไฮโดรไลเสตเพื่อเป็นสารกระตุ้นการกินอาหารและการแทนที่ปลาป่นด้วยฮีโมโกลบินป่นที่ระดับต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)ชุติมา ตันติกิตติ; ไพรัตน์ โสภโณดร; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2541การสกัดแยกเอนไซม์จากเครื่องในปลาทูน่าทิพรัตน์ หงภัทรคีรี; พูนสุข ประเสริฐสรรพ์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
2538การใช้ประโยชน์เศษเนื้อปลาทูน่าในการผลิตแฮมปลาไพรัตน์ โสภโณดร; พายัพ มาศนิยม; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร