Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การเกิดและการยับยั้งฟิล์มยีสต์จากหน่อไม้ดองด้วยพืชปรุงแต่งกลิ่นรสจารุวรรณ มณีศรี; พายัพ มาศนิยม; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2548ผลของสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งผสม (แป้งมันสำปะหลังและแป้งสาคู) ต่อคุณภาพของข้าวเกรียบเทวี, ทองแดง; มุทิตา, มีนุ่น; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2548การพัฒนามาตรฐานด้านโภชนาการของอาหารฮาลาล : การสร้างสูตรอาหารพื้นฐานของอาหารฮาลาลสุมาลิกา, เปี่ยมมงคล; สุภาพร, ศิริรัตน์; ใบศรี, สร้อยสน; ฮาบีด๊ะ, อาแด; นฤมล, จันทพันธ์; เจ๊ะอูเซ็ง, อารีอัสเฮาะ; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2548การพัฒนามาตรฐานด้านโภชนาการของอาหารฮาลาล : การสร้างสูตรอาหารพื้นฐานของอาหารฮาลาลสุมาลิกา, เปี่ยมมงคล; สุภาพร, ศิริรัตน์; ใบศรี, สร้อยสน; ฮาบีด๊ะ, อาแด; นฤมล, จันทพันธ์; เจ๊ะอูเซ็ง, อารีอัสเฮาะ; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ