Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การศึกษาสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมสำหรับการระเหยของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายจากแหล่งน้ำชาคริต ทองอุไร; ปรียาภรณ์ ทองสร้อย; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2547การถ่ายโอนความร้อนและมวลสารในการทอดผักและผลไม้ภายใต้สภาวะสุญญากาศชาญชัย รังษี; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
2548สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลสำหรับการระเหยของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายจากรางเปิดเสาวภา สึตะพงศ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
2545สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลในการระเหยของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายจากบ่อเติมอากาศอมราภรณ์ แก้วชะฎา; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)