228 Minor Thesis : [71] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 71
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างอพาร์ทเม้นท์พื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงเสกสรร สุธรรมานนท์; กนกวรรณ แสงศิริ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2561การออกแบบบริการของ กฟภ. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ: กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอเมือง จังหวัดสงขลารัญชนา สินธวาลัย; กนกพร วงศ์มณี; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2561การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เครื่องแกงโดยการใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ : กรณีศึกษาโรงงานเบเครื่องแกงใต้เสกสรร สุธรรมานนท์; ยูนิเซฟ มาศวิเชียร; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2561การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการพัฒนาขนมเมอแรงค์เพื่อสุขภาพนภิสพร มีมงคล; ขวัญชนก เกิดทิพย์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2561ออกแบบข้อกำหนดทางคุณลักษณะของอุปกรณ์ Smart Tracking ที่ติดตั้งในรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลรัญชนา สินธวาลัย; อนุสรณ์ หมัดเละ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2561การประยุกต์ใช้การเปรียบเทียบสมรรถนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รัญชนา สินธวาลัย; พรรณทิวา รัตนโกสม; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2561การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอู่ซ่อมรถยนต์ : กรณีศึกษาวนิดา รัตนมณี; วรายุทธ จันทร์พราหมณ์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2560การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลากลางเดือน โพชนา; วีรยุทธ สุภาวีระ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556การเพิ่มผลผลิตของสายการผลิตกุ้งไม่มีหัวแช่แข็งในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้าองุ่น สังขพงศ์; สถาพร ทองคำ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2560การจัดเส้นทางสำหรับการให้บริการลูกค้าของตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางวิศวกรรมในภาคใต้ของประเทศไทยวนัฐฌพงษ์ คงแก้ว; ชวันลักษณ์ สุวรรณรัศมี; Faculty of Engineering Management of Information Technology
2560การเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้า กฟภ.รัญชนา สินธวาลัย; มูฮำมัด มาแกง; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2560การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการเลี้ยงกุ้ง กรณีศึกษาฟาร์มในจังหวัดสงขลารัญชนา สินธวาลัย; คลอปิติ วัฒนา; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2560การเพิ่มอัตราผลผลิตด้านแรงงานในกระบวนการผลิตหมึกอัดบล็อคกลางเดือน โพชนา; ชุมพร หนูหมื่น; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2560การลดอัตราของเสียในกระบวนการผลิตสบู่ธเนศ รัตนวิไล; สัลมี บาราเฮง; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2560การเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการบรรจุน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุถ้วยพลาสติกเจริญ เจตวิจิตร; ดาริน เปรมปรีชา; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2560การเทียบเคียงสมรรถนะภายในด้านการบริหารการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าโมเดิร์นเทรด กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มในภาคใต้กลางเดือน โพชนา; อังคณา ปัตตพัฒน์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2560การลดระยะเวลานำของการออกแบบและผลิตสินค้าใหม่กล่องลูกฟูกแบบร่องสล็อตมาตรฐานสมชาย ชูโฉม; วุฒิพงศ์ จันทร์ศรีนวล; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2560การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5กลางเดือน โพชนา; สุทธิพงศ์ สุวรรณเดชากุล; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2560การลดความสูญเสียในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันมอเตอร์ กรณีศึกษาโรงงานแยกก๊าชธรรมชาติกลางเดือน โพชนา; ธวัชชัย สุวรรณประสม; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2560การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพสำหรับการพัฒนารูปแบบข้าวสารเพื่อเป็นของที่ระลึกรัญชนา สินธวาลัย; เสาวรัตน์ เรืองรอง; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 71