ค้นหา


Start a new search
เพิ่มตัวกรอง:

ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 17335
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2010Study on anti-HIV-1 integrase activity of Thai medicinal plantsSupinya Tewtrakul; Kingkan Bunluepuech; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2010An Assessment Tool for the Sustainability of Municipal Solid Waste Management in ThailandRotchanatch Darnsawasdi; Jareerat Sakulrat; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2009Comparisons of Proliferation, Mineralization and Cytocompatibility toward Chitosan Scaffolds between SHED and DPSCSuttatip Kamolmatyakul; Guan Zheng; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2010Development of a Professional Caring Model for Enhancing the Quality of Nursing Care for Critically Ill Patients in IndonesiaUrai Hatthakit; Setiawan; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2010Copper(I) Halide Complexes with Triphenylphosphine and Heterocyclic Thione LigandsChaveng Pakawatchai; Patcharanan Choto; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2010Phytosociology of the Terrestrial Vegetation along the Coasts of the Peninsular ThailandKitchate Sridith; Chukiat Laongpol; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2011Diversity of Sessile Rotifers (Gnesiotrocha, Monogononta, Rotifera) in Thale Noi Lake, Phatthalung ProvincePornsilp Pholpunthin; Phuripong Meksuwan; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2011Ternary Semigroups and Ordered Ternary SemigroupsRonnason Chinram; Sompob Saelee; Faculty of Science (Mathemetics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
2010On Riemann Approach to Stieltjes IntegralVarayu Boonpogkrong; Weerachai Thadee; Faculty of Science (Mathemetics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
2011Determination of Physicochemical and Antifungal Properties of Nanoliposome Containing Rhinacanthin-C Extracted from Rhinacanthus nasutus LeavesChitchamai Ovatlarnporn; Jeerasak Paosupap; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี