Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 48 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตและการปรับตัวของภาคส่วนสำคัญสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; ศูนย์เครือข่ายวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556รายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2555สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2557โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน(การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาระยะยาวและแผนการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำ)สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2556-02แผนที่แสดงสถานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืนคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2558-06รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา วันที่ 2 มิถุนายน 2558ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ
2557หมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากตรงกัน 3 ปี (ปี 2555 - 2557)ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ
2558รายชื่อหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยซ้ำ 2 ปี (ปี 2556 -2557)ที่ตรงกับน้ำแล้ง 5 ปี (ปี 2554 -2558)ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ
2557สถานการณ์ภัยแล้งปี 2557ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน
2562การติดตามผลการดำเนินงานและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วม 2562ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ
2558-12-16ฤดูพายุไต้ฝุ่นแปซิฟิค พ.ศ. 2558สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16