Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อยกระดับมาตรฐาน คุณภาพผลผลิตลองกองในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสุพร ฆังคมณี; สมปอง นุกูลรัตน์; ลักษมี สุภัทรา; ศรินณา ชูธรรมธัช; อภิญญา สุราวุธ; อุดร เจริญแสง
2552ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุดตามระบบGAPของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างศรินณา ชูธรรมธัช; สุพร ฆังคมณี; ลักษมี สุภัทรา; อารยา จูดคง; อภิญญา สุราวุธ; ประสพโชค ตันไทย; นันทิการ์ เสนแก้ว; อุดร เจริญแสง; นลินี จาริกภากร; ไพโรจน์ สุวรรณจินดา
2552ทดสอบการปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตพริกขี้หนูให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออกในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนันทการ์ เสนแก้ว; อภิญญา สุราวุธ; อาริยา จูดคง; ลักษมี สุภัทรา; ศรินณา ชูธรรมธัช; อุดร เจริญแสง
2553การใช้วัสดุเหลือจากปาล์มน้ำมันเป็นอาหารเสริมในการเพาะเห็ดสกุลนางรมอภิญญา สุราวุธ; ลักษมี สุภัทรา; ประสพโชค ตันไทย; นันทิการ์ เสนแก้ว; อุดร เจริญแสง