Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 121 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2543ปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับประชาคมสัตว์น้ำบริเวณทะเลชายฝั่งจังหวัดสงขลาณรงค์ศักดิ์ คงชัย; สมชาย วิบุญพันธ์
2550การประมงกุ้งทะเลจากเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้นบริเวณอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันกมลพันธ์ อวัยวานนท์; รังสิมันต์ บัวทอง; อนุชา ส่งจิตต์สวัสดิ
2548การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการจับสัตว์น้ำของเรือสำรวจประมงในอ่าวไทยวิรัตน สนิทมัจโร; คณิต เชื้อพันธุ์; ปิยะโชค สินอนันต์
2553รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ในแหล่งน้ำที่เหมาะสม ปี 2553กรมประมง, สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง
2555สภาวะการทําการประมงและผลการจับสัตว์น้ําในปี 2554 และ 2555 หลังการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลาวารินทร์ ธนาสมหวัง, อรัญญา อัศวอารีย์
2547ฟาร์มทะเลโดยรอบชุมชน โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมลในทะเลสาบสงขลากรมประมง
2543รายงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ฟาร์มทะเลกรมประมง
2557แผนที่แสดงบริเวณที่เลี้ยงปลากระชังบริเวณทะเลสาบสงขลาสถาบันวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, กรมประมง
2550แบบจำลองพื้นผิวคุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลาในช่วงปี 2546-2550กรมประมง
25576 เมืองเกษตรสีเขียวต้นแบบกรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์