Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2558วิมล, สิงหะพล
2557โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช จังหวัดพัทลุง ปี 2557พัชนีกูล, บุญแสง; วิมล, สิงหะพล
2556การถ่ายทอดความรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (ไอ พี เอ็ม)แก่เกษตรกรวิมล, สิงหะพล
2557โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสารเคมี จังหวัดพัทลุง ปี 2557พัชนีกูล, บุญแสง; วิมล, สิงหะพล
2557โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดพัทลุง ปี 2557วิมล, สิงหะพล; อานนท์, คงนุ่ม; สัมฤทธิ์, ฤทธิ์ชู
2558โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี ๒๕๕๘วิมล, สิงหะพล