ค้นหา


Start a new search
เพิ่มตัวกรอง:

ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 646
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2538การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของผลผลิตขั้นต้น แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างพรศิลป์, ผลพันธิน
2544การศึกษาปรสิตมิกโซสปอร์ริเดียในปลาทะเลและปลาน้ำกร่อยในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกรังสัญ, รักกมล
2530การนำทรัพยากรธรรมชาติทะเลสาบสงขลา (สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน) มาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม ในท้องถิ่นภาคใต้สมศักดิ์, โชคนุกูล
2552ประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในบริเวณที่มีกิจกรรมของมนุษย์ในทะเลสาบสงขลาตอนนอกเสาวภา, อังสุภานิช; รัชนี, พุทธปรีชา
2541การศึกษาความเป็นไปได้การแพร่กระจายของน้ำเสียในทะเลสาบสงขลาโดยวิธีการจำลองทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมบูรณ์, พรพิเนตพงศ์; วินัย, แซ่จิ้ว
2542ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในทะเลสาบสงขลารุ่งโรจน์, รัตนโอภาส; วราภรณ์, ศิรินาวิน; เพริศพิชญ์, คณาธารณา
2534รายงานการวิจัยการวิเคราะห์ลักษณะฝนในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาประมาณ, เทพสงเคราะห์
2540ปริมาณคราบและกากน้ำมันบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลาคนึงนิจ, จรูญศักดิ์
2552การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางสถิติสำหรับการแจกแจงผลจับสัตว์น้ำโดยน้ำหนัก และการจัดกลุ่มโครงสร้างประชาคมสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาMcNeil, Don; Sarawuth, Chesoh
2543ประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่และวิธีเก็บตัวอย่างที่เหมาะสม บริเวณตอนล่างของทะเลสาบสงขลาตอนใน ภาคใต้ของประเทศไทยเสาวภา, อังสุภานิช; อำนาจ, ศิริเพชร; มงคลรัตน์, เจริญพรทิพย์

การค้นหา