Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2542บทบาทของรัฐและเอกชนในการจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยเก็ตถวา, บุญปราการ
2549เมื่อปลาหายไปจากทะเลสาบสงขลาชาวประมงพื้นบ้านมีกลวิธีในการต่อสู้ เพื่อความอยู่รอดภายใต้ภาวะขาดแคลนอย่างไรเก็ตถวา, บุญปราการ; อภิรักษ์, จันทวงศ์; เจตน์สฤษฎิ์, สังขพันธ์; นันทรัฐ, สุริโย
2542บทบาทของรัฐและเอกชนในการจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยเก็ตถวา, บุญปราการ
2555กลยุทธ์การต่อสู้ต่อรองในภาวะความขาดแคลนของชาวประมงพื้นบ้านทะเลสาบสงขลาเก็ตถวา, บุญปราการ; วันชัย, ธรรมสัจการ; อภิรักษ์, จันทวงศ์; เจตน์สฤษฏิ์, สังขพันธ์; ปิยะ, จอมทอง
2557ควายไล่ทุ่งทะเลน้อย” วิถีควาย...วิถีคนที่เปลี่ยนไปสุภาวดี, ธรรมรัตน์; เจตน์สฤษฎิ์, สังขพันธ์; เก็ตถวา, บุญปราการ; ชุติมา, หวังเบ็ญหมัด