Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 27 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2557สรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยว ปี 2557สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2559มาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยในศูนย์การค้าเพื่อการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว
2559ประกาศ เรื่องกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว การบริการรถรู้ปรับอากาศสำหรับนักเที่ยวกรมการท่องเที่ยว
2557หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยกรมการท่องเที่ยว
2558มาตรฐานการจัดบริการใบสถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกรมการท่องเที่ยว
2557มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว
2557พระราชบัญญัติ ภาพยนตร์และวิดีทัศน์กรมการท่องเที่ยว
2557พระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551กรมการท่องเที่ยว
2557มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว-

Discover

Date issued
Has File(s)