ค้นหา


Start a new search
เพิ่มตัวกรอง:

ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 28
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2557สรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยว ปี 2557สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2559มาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยในศูนย์การค้าเพื่อการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว
2559ประกาศ เรื่องกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว การบริการรถรู้ปรับอากาศสำหรับนักเที่ยวกรมการท่องเที่ยว
2557หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยกรมการท่องเที่ยว
2558มาตรฐานการจัดบริการใบสถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกรมการท่องเที่ยว
2557มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว
2557พระราชบัญญัติ ภาพยนตร์และวิดีทัศน์กรมการท่องเที่ยว
2557พระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551กรมการท่องเที่ยว
2557มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว-

การค้นหา

วันที่เอกสาร
มีไฟล์