สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
กรมศิลปากร 65

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ธันวาคม 2022 มกราคม 2023 กุมภาพันธ์ 2023 มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023
กรมศิลปากร 0 0 0 0 1 1 0

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 2

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู