Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549โครงการสำรวจความกังวลใจของคนไทยในภาคใต้บรรเจิด พฤฒิกิตติ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
2549โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสตูลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; กัลยา นิติเรืองจรัส; วันชัย ธรรมสัจจการ; บรรเจิด พฤฒิกิตติ; อุไรรัตน์ พรหมหนู; ถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
2549โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงบรรเจิด พฤฒิกิตติ; บัญชา สมบูรณ์สุข; ศษิวิมล อิ๋วสกุล; อรุณ เมืองสง; ธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
2549ทรรศนะของชาวสงขลาเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง และบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีต่อสังคม :บรรเจิด พฤฒิกิตติ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์