Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560ผลของน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการป้องกันภาวะกระดูกพรุนในหนูขาวเพศผู้ที่ถูกตัดอัณฑะจิรวัฒน์ แซ่ตัน; อัสมาอ์ อาแซ; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2021การประเมินผลของสารสกัดจากใบกระท่อมต่อการถอนมอร์ฟีนในระยะยาวในหนูทดลองอุราพร วงศ์วัชรานนท์; ภานุมาศ พืชผล; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2021การศึกษาฤทธิ์บรรเทาอาการถอนของสารสกัดกระท่อมในโมเดลหนูทดลองที่ชักนำให้เสพติด 3,4 methylenedioxy methamphetamineอุราพร วงศ์วัชรานนท์; กมลธร จินดาละออง; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2019ประสิทธิภาพของ gymnemic acid สารสกัดจากผักเชียงดาที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดในไตหนูที่เป็นเบาหวานวิภาพรรณ ขิมมากทอง; รวิภา แจ้งชาติ; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์